Rozpatrujemy za przedsiębiorców reklamacje oraz zgłoszenia, odpowiadamy na pytania, klasyfikujemy rodzaje wad. Wszystko z zachowaniem ustawowych terminów, wysokiej kultury korespondencji, wspólnych ustaleń oraz najlepszych wypracowanych praktyk.

Dzięki temu nie musisz się zastanawiać w jaki sposób rozpatrywać reklamacje z zachowaniem należytej staranności w sposób ograniczający możliwe roszczenia strony reklamującej. Nie musisz tworzyć pism informujących o procentowym obniżeniu wartości towaru w przypadku odstąpień od umowy. My się zajmiemy tym wszystkim. A jak będzie potrzebował, to bezpośrednio w Twoim imieniu będziemy prowadzić korespondencję z Klientem.