Z dniem 01.01.2021 weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Głównym skutkiem zmian jest rozszerzenie części uprawnień przysługujących wcześniej jedynie konsumentom, na przedsiębiorców.

I tak wraz z wejściem w życie nowelizacji, niektórzy przedsiębiorcy mogą aktualnie skorzystać z „prawa do namysłu” lub z „odstąpienia od umowy bez podania przyczyny„. Niezależnie jak to uprawnienie nazwiemy, powinniśmy pamiętać że dokładnie zdefiniowane jest ono we wspomnianej powyżej ustawie z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta.

Co to znaczy, że odstąpić od umowy ? 

W przypadku umów zawartych poza lokalem sprzedawcy lub na odległość, kupujący w określonych przypadkach, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru złożyć oświadczenie o „odstąpieniu od umowy”. Oświadczenie to można złożyć w dowolnej formie, jednak dla obu stron istotne jest aby zachować formę która pozwala na późniejszą obronę lub dochodzenie roszczeń, czyli formę jaką możemy później udowodnić. Zatem warto składać oświadczenie drogą pisemną, w tym elektroniczną. Pozwala to w przypadku ewentualnego sporu udowodnić podjęte przez odstępującego lub przez sprzedawce kroki. Oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, aby zachować termin wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego końcem. Terminy liczymy od dnia kolejnego po odbiorze towaru. Zatem, jeżeli dokonamy zakupu w e-sklepie 02.07.2021, towar otrzymamy 07.07.2021, to oświadczenie o odstąpieniu od umowy musimy wysłać nie później niż 21.07.2021. Wysłanie oświadczenia w w/w terminie NIE musi być powiązane ze zwrotem towaru. Od momentu wysłania oświadczenia mamy 14 dni na zwrot towaru do sprzedawcy. A sprzedawca ma 14 dni na zwrot płatności za towar.

Czyli przy założeniu, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożyliśmy 21.07.2021, to towar powinniśmy zwrócić sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż do 04.08.2021.

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 

Koszty ? 

W przypadku odstąpieniu od umowy, sprzedawca zobowiązany jest zwrócić kupującemu wszystkie koszty związane z zawarciem umowy. W tym koszty przesyłek towaru. CHYBA, że kupujący zgodził się je ponieść. Czyli jeżeli sprzedawca zaznaczył np. w regulaminu sklepu informację, że kupujący pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, oraz że sprzedawca zwraca koszty doręczenia zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie, to kupujący zgodził się je ponieść. Istotne jest to, że sprzedawca musi poinformować o tym kupującego w sposób jasny, oraz przekazać tą informację na nośniku trwałym. W przeciwnym wypadku kupujący powinien otrzymać zwrot wszystkich poniesionych kosztów.

Kto może odstąpić od umowy ? 

Uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługują konsumentom w rozumieniu art 22^1 Kodeksu Cywilnego

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

oraz, w przypadku umów zawartych po 01.01.2021, przedsiębiorcom w rozumieniu art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta

Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak pierwsza definicja, nie powinna wzbudzać większych wątpliwości, to druga już może nie być tak jasna. Oznacza ona, że odstąpić od umowy może osoba prowadząca działalność gospodarczą która zawiera umowę z której treści wynika że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Np. gdy osoba prowadząca salon kosmetyczny zakupi przez internet laptopa („na fakturę”) to będzie mogła odstąpić od umowy w terminie 14 dni, ponieważ zakup laptopa nie posiada charakteru zawodowego dla kosmetyczki. Jeżeli natomiast kosmetyczka zakupi przez internet zestaw do stylizacji paznokci to nie będzie mogła odstąpić od umowy, ponieważ umowa taka posiada dla niej charakter zawodowy. 

Istotne jest to, że z w/w prawa mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy wpisani do CEiDG. Zatem nie ma możliwości odstąpienia od umowy przez np. spółki prawa handlowego (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne).

Pomimo, iż powyższe wydaje się w miarę jasne, każdego dnia zwracają się do nas klienci którzy potrzebują wsparcia w zakresie wytłumaczenia, iż w danej transakcji nie ma możliwości odstąpić od umowy. A mogą uzyskać takie informację darmowo w ramach wsparcia jakie świadczymy. 

Wykluczenia odstąpienia od umowy ? 

Należy pamiętać, że ustawodawca już w 2014 roku przewidział szereg wykluczeń w prawie odstąpienia od umowy. Zatem zawsze należy weryfikować czy dana umowa nie mieści się w poniższym zakresie.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 2. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał wcelu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 6. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 7. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Należy zawsze pamiętać, że aby powyższe wykluczenia obowiązywały, sprzedawca powinien dopełnić szeregu obowiązków jakie na nim spoczywają. W przeciwnym wypadku kupujący będzie mógł odstąpić od umowy, nawet po 11 miesiącach od dnia otrzymania towaru.

Więcej o obowiązkach sprzedawcy, oraz o prawie odstąpienia od umowy mówimy na naszych szkoleniach.

Zapisz się do newslettera

BĘDZIEMY CIĘ INFORMOWAĆ O OFERTACH SPECJALNYCH, NOWOŚCIACH, ZMIANACH

Twoje dane będziemy przetwarzać w sposób opisany w Polityce Prywatności.

2 komentarze

 1. Wkurzony Przedsiębiorca 5 października, 2021 at 12:40 pm - Reply

  Bez sensu że teraz firmy mogą odstąpić od umowy. U nas spowodowało to lawinę zwrotów od Januszy biznesu, którzy wykorzystują uprawnienie aby zaszkodzić sprzedawcy. Jest to standardem przy firmach konkurencyjnych w celu blokowania asortymentu, oraz oczywiście obciążania sprzedawcy dodatkowymi opłatami (szczególnie na allegro).

 2. Tadek 21 stycznia, 2022 at 10:00 pm - Reply

  Ciekawa sprawa. Ja to się zastanawiam kto weryfikuje PKD przy obsługach zwrotów. Szczególnie jak odstąpić od umowy chce jakaś Korporacja Ula Urszula Nowak, która w PKD ma wszystko od szycia, poprzez handel nieruchomościami do usług hostingowych.