Zwroty i reklamacje w sklepie internetowym

Data & czas

06 lipca 2021

10:00 – 13:00

Miejsce

online

Więcej informacji

  • Cena – 300 pln netto

  • Ilość miejsc – ograniczona

Szkolenie mające na celu omówienie obowiązków Sprzedawcy związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem reklamacji oraz korzystaniem przez klientów z prawa odstąpienia od umowy.

Przekazując teorię posługujemy się konkretnymi przykładami z określonych branż celem zasugerowania odpowiednich rozwiązań.

Cel szkolenia:

– omówienie obowiązków Sprzedawcy przy sprzedaży on-line,
– omówienie zasad rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi,
– omówienie zasad świadczenia usług gwarancyjnych,
– omówienie przykładów oraz sytuacji spornych w przypadku korzystania przez Klienta z reklamacji z tytułu rękojmi,
– omówienie prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny,
– omówienie terminów oraz sposobu rozpatrywania zwrotów,
– omówienie sposobów minimalizacji odpowiedzialności Sprzedawcy w przypadku sprzedaży on-line,
– omówienie sprzedaży we własnym sklepie w porównaniu z Marketplace,
– dziesiątki przykładów.

Szkolenie prowadzi audytor, specjalista w zakresie prawa e-commerce.