Kontakt

Prawnie Poprawny sp. z o.o.

Al. Wolności 22 lok. 6

42-200 Częstochowa

email: pomoc@prawniepoprawny.pl

tel.: 798 976 002

NIP: 9492208738 REGON: 364575767

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000620960. Kapitał zakładowy 5 000 pln